Üretim

Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik

 

İşletmelerimizde gıda güvenliği çalışmaları, uluslar arası bir standart enstitüsü olan ayrıca ürün değil sistem standardı özelliğini taşıyan “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” çerçevesinde yürütülmektedir.
 
Tarım İşletmelerimizde her bir üretim için, son üründe oluşabilecek tehlikeler tespit edilmekte, bu tehlikeleri kontrol altında tutabilecek aşamalar belirlenmekte ve bu aşamalarda “Gıda Güvenliği Ekibi” tarafından önceden belirlenmiş tedbirler alınmaktadır. Son ürünler üretim hattı boyunca, üretimin her basamağında kontrol altında tutulmaktadır. Bu sayede “Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği” ilkesine uygun üretim gerçekleştirilebilmektedir. 
 
Tarım işletmelerimizde kullanılan Sürü Yönetimi Yazılım Programları sayesinde her türlü uygulama ve hareket kayıt altına alınmakta bu sayede geçmişe yönelik bireysel tüm verilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Kullanılan yazılım programları sayesinde son ürünlerdeki izlenebilirlik tüketici noktasından başlayarak üretim tesislerimize kadar genişletilmiş durumdadır.