Üretim

Buzağı Bakım ve Beslenmesi

 

İşletmemizde doğan buzağılar açık alanda bireysel buzağı barınaklarında doğum sonrası ilk üç gün sadece anne sütü (kolostrum) ile beslenmektedirler. Üçüncü günün sonunda günde 4 lt. buzağı maması ile beslenmeye başlayan buzağılarımızın önünde adlibutim olarak buzağı başlangıç yemi ve temiz su bulundurulmaktadır. Buzağıların doğum tarihleri, doğum ağırlıkları, doğum şekli gibi doğumuna ilişkin her türlü veri sürü yönetim programına düzenli olarak kaydedilmektedir. 
 
Doğum sonrası göbek kordonu dezenfeksiyonu ve küpeleme işlemi yapılan buzağılarımızın boynuz köreltme işlemi 1 haftalık yaşta iken kostik kalem ile yapılmaktadır. Bu sayede hayvanlarımızın ileride kendilerini ve bakıcılarını yaralama riski azaltılmaktadır.
 
Bireysel kulübelerde 1 ay boyunca beslenen buzağılarımız bu sürenin sonunda tartım işlemleri yapılarak toplu besleme ünitelerine aktarılmaktadırlar. Toplu besleme ünitelerinde onarlı guruplar halinde 40 gün boyunca konaklayan buzağılarımız otomatik beslemeye tabii tutulmaktadırlar. Bilgisayar destekli mama dağıtım istasyonlarında otomatik olarak beslenen buzağılarımızın bireysel olarak günlük mama ve yem tüketimleri ile canlı ağırlık artışları sürü yönetim programımızdan takip edilmektedir.
 
Buzağılarımızın enfeksiyöz hastalıklara karşı aşılama işlemleri anne karnındayken başlamakta ve “Aşılama ve Metaflaksi Prosedürümüz” çerçevesinde yaşam boyu devam etmektedir. 
 
Buzağı bakım ve idaresinde “Bir yer kirli ise her yer kirlidir” ilkesi ile hareket edilen işletmemizde buzağı barınaklarının dezenfeksiyon ve hijyen işlemlerine ayrıca özen gösterilmekte ve bu işlemler “İşletme Temizlik Planı” çerçevesinde rutin olarak yürütülmektedir.