Üretim

Laboratuvar

 

 “Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği “ ilkesini benimseyen kuruluşumuz  tarladan başlayan uygulamalarını,toprakyapısının analizi, gübreleme, ekim ve hasat zamanına kadar olan tüm faktörleri göz önünde  bulundurulmakta, yem ve rasyondeğerlerine en olumlu katkı sağlayacak  analiz çalışmaları yapılmaktadır.