Üretim

Silaj Yapımı

 

Silaj Yapımı ve Önemi

Silaj;tazeve fazla su içeren bitkisel maddelerin sıkıştırılarak, havasız bir ortamda ve laksikasit oluşturarak saklanmasıdır. Verimli ve karlı bir hayvancılığın yapılabilmesi için kaba ve kesif yemi mümkün olduğunca ucuza mal edilmesi ön şart olarak kabul edilebilir. Üretici, elindeki mevcut arazi varlığına göre birim alandan alacağı en yüksek yem hammaddesi hayvancılıkta karlılık ve dengeli beslenme açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Birim alandan en yüksek verimi sağlayacak ve içerdiği yararlı besin maddeleri sayesinde en iyi kaba yem bitkisi mısır olarak kabul  edilir  ve uygun koşullarda silajından yararlanabilir. Mısır silajında kaliteli bir silaj için uygun hasat zamanı çok önemlidir. Mısırın biçim zamanının silajın bazı özelliklerine etkisi

 

Mısır Silajının Avantajları

*Hava şartlarından daha az etkilenir, yılın her ayı işletmede kaba yem bulunabilir .

*Birim alandan daha fazla yem maddesi elde edilir. Depolama kayıpları azalır, daha fazla hayvan beslenir.

*Ek yemlere fazla ihtiyaç hissedilmez.

*Hasat, doğrama ve depolama ile hayvanlara yemleme işleri mekanizasyona uygundur.

*Tarlada oluşan hasat kayıpları azdır.

*İyi kurumamış otlarda görülen kızışma ve yanma tehlikesi silaj da görülmez.

*Sapları kalın ve lezzetsiz olan bitkiler silaj yapılarak daha lezzetli bir yeme dönüştürülür.

 

Mısır Silajının Dezavantajları

*Hasat, parçalama ve sıkıştırma elamanlarının ilk yatırım maliyeti pahalıdır.

*Silaj kolayca taşınamaz ve satılamaz.

*Depolama ve boşaltma işlemleri büyük dikkat ister.

*Silaj, depolandığı yerden alındıktan sonra hemen yedirilmelidir, silajın tekrar depolanması güçtür.

*Eğer uygun depolanmaz ise, silaj  kullanılmayacak ölçüde bozulur.

 

BİÇİM DEVRESİ

% KURU MADDE

HAM PROTEİN

% Kuru Maddenin

Sindirilebilirliği

% Ham Proteinin

Sindirilebilirliği

Hayvan İçin

Gönüllü Tüketim

Erken süt olum

21

12

67.3

75.8

46

Erken hamur olum

23.4

11.6

75.1

77.5

53.4

Hamur Olum

27.7

10.9

74.1

76

57.5

Geç Hamur Olum

33.7

10.2

68.8

68.6

60.4

Sert Tane

41.9

10

66.8

67.1

56.5

Olgun Bitki

71.1

10.9

68.6

59.4

52.7