Üretim

Gübreleme


Hayvansal üretim sonucu elde edilen organik gübrelerimiz, 1 yıllık bir fermantasyon süresi sonucunda hasat sonrası yaklaşık 4 ton/da olacak şekilde arazilerimize tatbik edilir.Buşekilde kimyasal gübre kullanım oranı yaklaşık % 50 oranında azalmıştır.Bunundışında ekim öncesi her 50 dekar için bir adet olmak üzere toprak numuneleri alınarak analize gönderilir ve bu analiz sonuçlarına göre en uygun gübre kullanılır.Arazilerimizdeekim öncesi ve ekim sonra kimyasal gübreleme yapılmaktadır.Kimyasalgübre uygulaması iki şekilde yapılmaktadır.Tabangübrelemesi ekimle beraber, üst gübre ise bitkinin gelişme mevsimi boyunca ihtiyaç duyduğu oranda damla sulama yöntemi ile partiler halinde yapılmaktadır.