Üretim

Toprak İşleme


İşletmelerimizde değişik güç ve tipte toprak işleme alet-ekipmanları bulunmaktadır. Dipkazan, döner kulaklıklı pulluk, kültüvatör, gobledisk gibi. Arazilerimizde ekim öncesi ve hasat sonrası olmak üzere yılda iki defa toprak işleme yapılmaktadır. Her yıl kışlık yem bitkisi ekilişi yapıldıktan sonra kalan arazi hasat sonrası pulluk tabanının kırılması amacıyla yaklaşık 80 cm derinlikle işlenir toprak yazlık ekim için dinlenmeye bırakılır ve Nisan ayının ikinci haftası mısır ekimi için gobledisk veya kültüvatörile toprak işlemeye başlanır. Toprak işleme bölgenin iklim şartları ve meteorolojik verileri dikkate alınarak, uygun nem ve sıcaklıkta yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla kontrollü olarak yapılır.