Üretim

Satış ve Sevkiyat

Besi süresini dolduran sağlıklı erkek hayvanlarımızın satış ve sevk işlemleri Veteriner Hekimlerimiz kontrolünde sağlık taramaları yapıldıktan ve yasal sevk evrakları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

Canlı hayvan sevklerinde hayvan konforu ön planda tutulmakta, çok katlı özel hayvan taşıma araçları kullanılmaktadır.