Üretim

Hayvan Besleme

 

Adlibitümgurup yemlemesi yapılan işletmelerimizde, rasyonlarınoluşturulması, yemlerin hazırlanması, yem dağıtımı ve yemlik okuma işlemleri Zooteknistlerimiztarafından yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Besi işletmelerimizde hayvanlarımızın yaş guruplarına göre; besi başlangıcı, besi ortası ve besi sonu olmak üzere üç farklı rasyonuygulanmaktadır. Günde yaklaşık 350 ton yemin tüketildiği besi işletmelerimizde yemlemeler 10 ton kapasiteli bilgisayar destekli vagonlar aracılığı ile yapılmaktadır. Yem dağıtma vagonlarından sürü yönetim programına elektronik ortamda aktarılan veriler, dağıtımdaki günlük sapma oranlarının, tüketim yüzdelerinin ve toplam tüketimlerin belirlenmesinde ayrıca yem stoklarının takibinde kullanılmaktadır.


İşletmelerimizde kullanılan kaba yemin tamamı kendi arazilerimizden sağlanmakta, yine işletme bünyemizdeki yem fabrikaları aracılığı ile kesif yem üretimi yapılmaktadır. Ayrıca işletmemizde kurulu laboratuarsayesinde yemlemede kullanılacak tüm ham maddelerin analizleri yapılmakta bu analizler ışığında rasyonhazırlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ham madde satın alma kriterlerinin belirlenmesi, satın alma fiyatlarının oluşturulması ve arazilerimizde biçim zamanlarının belirlenmesinde de Laboratuaranalizlerinden faydalanılmaktadır.