Üretim

Sürü Yönetimi

 

Damızlık süt sığırcılığı işletmemizde sürü yönetimi sağım sistemimizle entegre, düzenli ve sağlıklı veri akışı temeline dayalı özel yazılım programı aracılığı ile yürütülmektedir. İşletmemizdeki hayvanlara ait doğumundan sürüyü terk edinceye kadar geçen süredeki tüm bireysel bilgiler, verimlerine ilişkin değerler, gurup değişimleri, yaşam boyu yapılan uygulamaların tamamı sürü yönetim programına kaydedilmekte ve anlık olarak izlenebilmektedir.