Üretim

Adana İşletmeleri

 

300.000 m2 açık alanda kurulu modern Besi İşletmeleri bünyesinde ; 150.000 m2 kapalı alanda  besi padokları, karantina ahırları, kuru ot, kesif yem ve silaj depoları bulunmaktadır. İşletmedetoplam  12.500 büyükbaş hayvan beslenmektedir. Adana İşletmemizde hayvanlara sunulan yemlerin,  hazırlanması ve dağıtımı bilgisayar donanımlı, 3 adet  yem karma–dağıtma araçlarıyla  yapılmaktadır. Her bir besi belirli periyotlarda  tartıma alınarak gelişmeleri ve canlı ağırlık kazançları değerlendirilmektedir. Hazırlanan yem rasyonları  zamanında ve uygun şekillerde servis edilmektedir. Hayvanların besi performansları ve durumları kontrol edilerek hasta olan yada olabilecek hayvanlar gerekli tedavi için belirlenerek göz altında tutulmaktadır. Salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon ve aşılama çalışmaları  hassasiyetle sürdürülmektedir. Et kalitesine direkt etki eden  faktörleri en aza indirmek için  hayvan nakli ve yükleme işleri titizlikle yapılmaktadır.