Üretim

Kayseri İşletmeleri


Kayseri/ Yeşilhisar da kurulu Besi işletmelerimiz  toplam15.000 büyükbaş hayvan kapasitelidir. Şuan 10.000 büyükbaş besi materyalinin beslendiği ve bilimsel yöntemlerin  uygulandığı modern Besi İşletmelerimizde; açık sistem model uygulanmaktadır. İşletmede açık sistem besi padokları, karantina ahırları, kuru ot, kesif yem ve silaj depoları bulunmaktadır. İşletmelerimizde hayvanlara sunulan yemlerin,  hazırlanması ve dağıtımı bilgisayar donanımlı, yem karma–dağıtma araçlarıyla  yapılmaktadır.