Üretim

Sağım


Süt Sağım Ünitesinde 24X2  hayvan kapasiteli  otomatik süt sağım sistemi kullanılmaktadır. Sağım sitemine bağlı bilgisayar sistemi ile  sağılan hayvanlarla ilgili tüm bilgiler, anında bilgisayar  ortamına aktarılabilmekte ve böylece elde edilen veriler teknik personel tarafından değerlendirilip her hayvanın yakından takibi sağlanmaktadır.

Sağım neticesinde elde edilen sütler, soğutucu tanklarda hızla soğutulmakta ve böylece sağım sırasında en hijyenik şartlarda elde edilen sütün bakteri yükünü arttırmadan tüketiciye sunumu gerçekleşmektedir