Üretim

Damızlık Süt Sığırcılığı

 

Kayseri/ Develi de; 5000 Baş kurulu kapasiteye sahip  Süt Sığırcılığı İşletmelerinde  halen, Holsteincinsi sığırlardan oluşan 1000 sağmal  ile birlikte  toplam   5000 sığır bulunmaktadır.  Sürünün çoğaltılmasında aynı cinsin boğa spermaları kullanılmaktadır. Bu sayede  hayvan başına ortalama süt veriminin daha yukarıya çekilmesi ve sürü genetiğinin korunup geliştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Yarı açık ve açık sistem hayvan barınakları bulunan işletmede, sürü yönetimi programı uygulanmaktadır. Sürü yönetimi  sistemi  içerisinde  bilgisayar programları ile, tüm hayvan hareketleri, verim durumları, veteriner vizitleriile  izlenmekte ve  kontrol edilmektedir.

 

Sağmal inekler, yarı açık  serbest duraklı ahırlarda barındırılmaktadır.  Laktasyondaolan inekler için ayrı bir ahır bulunmaktadır. İşletmedeki dişi hayvanların tümünde manyetik tasma bulunmaktadır. Kızgınlıklar (aşım isteği) düvelerde hareketlilik artışı, ineklerde hem hareketlilik artışı,hemde süt verimindeki düşme dikkate alınarak, responder(alıcı) sistem sayesinde saptanmaktadır.

 

Buzağı Besleme Sistemi ve İgloları

 

Süt ve et kalitesinin yemleme ve buzağıların beslenmesinden itibaren başlandığı ilkesi ile hareket edilen  Saray Çiftliği’nde, buzağıların beslenmesinde modern yöntemler kullanılıyor ve buzağıların yetiştirilmesine ayrı bir önem veriliyor.

 

Bu uygulamalar içerisinde buzağı hareketleri  ve yem tüketimleri  bilgisayarla kontrol edilmektedir.

 

Buzağılar doğumdan sonra  ağız sütü ya da kolostrumu alması için ana yanında bırakılıyor. Ancak 24 saat geçmeden bireysel bölmelere alınıyor ve burada ağız sütüne 3 gün daha devam ediliyor. Ahır sütüne geçildiği günden itibaren buzağıların  önünde sürekli olarak; su, yonca kuru ot, buzağı büyütme yemi bulundurularak düzenli olarak tazeleniyor.

 

Ayrıca buzağıların doğum ağırlıkları alındıktan sonra dişileri sarı, erkeklere kırmızı kulak küpeleri takılıyor. Buzağı doğum ağırlıkları ortalama dişilerde  38, erkeklerde 40 kg. 30 günün sonunda bireysel bölmelerden alınıp grup halinde barındırılmak üzere buzağı iglolarına  taşınıyorlar. Buzağılar igloyaalındığında boyunlarına manyetik tasmalar takılıyor. Bir iglodanormal koşullarda 15 buzağı rahatlıkla barındırılabilmesine rağmen, hayvan ferahı açısından igloyerleşim sıklığı 8-10 buzağıyla sınırlandırılıyor. Her igloda1 buzağı besleme ünitesi, 4 igloyada bir mama dağıtım ünitesi bulunmakta.

 

Buzağı, mama besleme ünitesi önüne geldiğinde, bir defa da ancak  1.6 litre mama içebiliyor. Tekrar içmek istediğinde mama dağıtım ünitesi  buzağının boynunda asılı  manyetik tasmadan kulak no’sunugörüyor ve 140-150  dakika besleme ünitesine gelse bile, emzikten mama bırakılmıyor. Böylece toplam tüketimi  belirlenen aralıkta öğünlere bölünerek, buzağının ilk hafta günde  toplam 6 litre mama tüketmesi sağlanmış oluyor. Buzağılarda ishal görüldüğünde  otomatik mama dağıtım  üniteleri yardımıyla tuz, potasyum klorürü, rafine bikarbonat, toz dextroz, neoprinve protexinkarışımından  karışımdan oluşan bir elektrolit solusyonuda verilebiliyor.  Buzağılar 75 günlük olduklarında, 6 aylık olana kadar grup halinde dişi ve erkek birlikte yarı açık buzağı ahırlarında barındırılmaktadır. Altıncı aydan 15 aya kadar dişi ve erkekler artık ayrılıyor ve dişiler yarı açık genç  dişi hayvan ahırlarında barındırılıyor. Dişiler 15 aydan sonra tohumlanıyorlar ve düve ahırlarına alınıyorlar.